Nhiệt liệt chào mừng 40 năm ngày thành lập trường (16/8/1975 - 16/8/2015) - Quyết tâm xây dựng trường THPT TX Quảng Trị thành trường anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới !"
Hôm nay: 01/02/2015
H.động chuyên môn
Đề kiểm tra một tiết năm học 2014 - 2015 - 9/27/2014

Tin nhà trường
Kế hoạch tháng 1 năm 2015 - 1/11/2015

Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC HÀNG TUẦN - 9/7/2014

Tin Đoàn Thanh Niên
Tuổi trẻ trường THPT Thị Xã Quảng Trị hưởng ứng chương trình "Hoa dâng mộ Liệt sỹ". - 12/25/2014
Thực hiện kế hoạch số 01/KH-BVĐ, ngày 2/12/2014 của Ban vận động chương trình "Hoa dâng mộ Liệt sỹ" thị xã Quảng Trị. Công văn số 1942/GDĐT-GDTrH, ngày 10/12/2014 của Sở GD&ĐT Quảng Trị và công văn số 335/CV-TĐ, ngày 8/12/2014 của BTV Thị đoàn Quảng Trị về việc thực hiện cuộc vận động "Hoa dâng mộ Liệt sỹ".

Sáng tác - Tập san mái trường
Trường THPT TX Quảng Trị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - 9/20/2013

N.cứu-trao đổi CM
Hướng dẫn công tác Nghiên cứu khoa học và Sáng kiến kinh nghiệm - 11/7/2014

Tin Công Đoàn
HOA ĐỜI THƯỜNG - 11/20/2014
Một thầy giáo tận tụy với sự nghiệp trồng người: Thầy Lê Viết Dân

Tin chuyên môn
MẪU BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I (2014 - 2015) - 12/30/2014

Giới Thiệu Trường
ĐIỀU LỆ - 3/29/2011
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)