Nhiệt liệt chào mừng 40 năm ngày thành lập trường (16/8/1975 - 16/8/2015) - Quyết tâm xây dựng trường THPT TX Quảng Trị thành trường anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới !"
Hôm nay: 28/08/2015
H.động chuyên môn
FACEBOOK - 9/27/2014

Tin nhà trường
Giải nhất đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15 - 8/16/2015

Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC HÀNG TUẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 - 9/7/2014

Tin Đoàn Thanh Niên
Tuổi trẻ trường THPT Thị Xã Quảng Trị - tự hào tiến bước dưới cờ Đảng. - 8/23/2015

Sáng tác - Tập san mái trường
VINH QUANG OLYMPIA - 8/16/2015

N.cứu-trao đổi CM
Hướng dẫn nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm - 5/4/2015

Tin Công Đoàn
Danh sách học sinh nhận học bổng nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường. - 8/12/2015

Tin chuyên môn
THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2015 - 2016 - 8/21/2015

Giới Thiệu Trường
ĐIỀU LỆ - 3/29/2011
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)