Nhiệt liệt chào mừng 40 năm ngày thành lập trường (16/8/1975 - 16/8/2015) - Quyết tâm xây dựng trường THPT TX Quảng Trị thành trường anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới !"
Hôm nay: 30/07/2015
H.động chuyên môn
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014 - 2015 - 2/6/2015

Tin nhà trường
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HỔ TRỢ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG - 7/22/2015

Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC HÀNG TUẦN - 9/7/2014

Tin Đoàn Thanh Niên
Đoàn trường THPT Thị Xã Quảng Trị tổ chức kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam 21/4. - 4/17/2015
Sách rất cần thiết và quan trọng, V. I. Lênin đã phải thừa nhận rằng: “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Nhà văn Ghécxen cũng từng viết: “Sách là di huấn về tinh thần thế hệ này đối với thế hệ khác. Đó là lời khuyên của người già sắp từ giã cõi đời đối với người trẻ mới bước vào cuộc sống, đó là mệnh lệnh của người đứng gác sắp đến giờ nghỉ truyền cho người đứng gác thay. Những trang sách không phải chỉ có quá khứ, sách còn là văn kiện giúp ta làm chủ hiện tại, nắm lấy tất cả mọi chân lý và sức mạnh được tìm ra qua nhiều đau khổ đôi khi còn nhuốm đầy mồ hôi hòa với máu, sách báo còn là cương lĩnh của tương lai”.

Sáng tác - Tập san mái trường
Kỉ niệm ngày sách Việt Nam 21/04 - 4/16/2015

N.cứu-trao đổi CM
Hướng dẫn nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm - 5/4/2015

Tin Công Đoàn
Thể lệ và câu hỏi cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp - 3/4/2015

Tin chuyên môn
ĐIỂM THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015 - 6/25/2015

Giới Thiệu Trường
ĐIỀU LỆ - 3/29/2011
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)