BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
Giáo viên chủ nhiệm lớp là một bộ phận cấu thành nền giáo dục trong nhà trường ( THPT ), Trong chúng ta( những ai đã từng làm công tác chủ nhiệm) đều nhận thức được vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp; chúng ta không chỉ quản lí lớp trực tiếp mà từ giáo viên chủ nhiệm những chủ trương của nhà trường sẽ được thực thi một cách nhanh nhất có hiệu quả nhất ! GVCN có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành nhân cách của học sinh....

Giáo viên chủ nhiệm lớp là một bộ phận cấu thành nền giáo dục trong nhà trường   ( THPT ), Trong chúng ta( những ai đã từng làm công tác chủ nhiệm) đều nhận thức được vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp; chúng ta không chỉ quản lí lớp trực tiếp mà từ giáo viên chủ nhiệm những chủ trương của nhà trường sẽ được thực thi một cách nhanh nhất có hiệu quả nhất ! GVCN có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành nhân cách của học sinh....

            Được sự phân công của nhà trường, trong bài tham luận hôm nay tôi xin chia sẽ với các đồng nghiệp một số suy nghĩ trong công tác chủ nhiệm lớp !

Năm 2008-2009 tôi được phân công chủ nhiệm lớp 10A7; sau đó tiếp tục làm công tác chủ nhiệm suốt 3 năm ! 3 năm làm công tác chủ nhiệm đối với một lớp bên cạnh những thuận lợi: Hiểu được hoàn cảnh; tính cách; học lực....của các em ! Tôi gặp rất nhiều khó khăn : Tuổi các em mới lớn nên các em luôn muốn tìm kiếm cái mới; sự thay đổi; và không ít em còn có tư tưởng cực đoan... là một giáo viên tôi luôn cố gắng để đạt được mức cao nhất hiệu quả của công việc được giao, không phụ sự tin cậy của phụ huynh; sự kì vọng của học sinh và làm tròn trách nhiệm của cấp trên giao cho. Sau 3 năm chủ nhiệm lớp tôi rút ra những bài học kinh nghiệm sau :

  1. Trao quyền lực, trách nhiệm đến tận cơ sở ! mới nghe qua hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên ! tôi xin nói rõ; trong phạm vi lớp học của tôi, tôi thực hiện như sau: Sau khi “trưng cầu dân ý” tôi chọn ra ban cán sự lớp “ có tài, có đức” từ lớp trưởng, lớp phó học tập, đến tổ trưởng...sau đó thực hiện“trao quyền lực đến tận cơ sở”như sau :

-          Lớp trưởng theo dõi lớp hằng ngày và báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm qua điện thoại ( tình hình chung của lớp ) ; lớp trưởng có quyền cân nhắc hạnh kiểm của các bạn trong lớp dựa vào quá trình phấn đấu của các bạn trong lớp, qua theo dõi cảu mình. Lớp trưởng được miễn tham gia các buổi lao động dọn vệ sinh của lớp !

-          Lớp PHT theo dõi học tập của các bạn hằng ngày( có ghi chép ) ; điểm danh vắng trể của các bạn ...báo cáo cho GVCN bằng văn bản vào cuối tuần !

-          Lớp VTM kiêm thủ quĩ : Có quyền lên kế hoạch tập văn nghệ, tham gia vào các hoạt động của trường...điều động các bạn trong lớp tham gia , có quyền trích một phần tiền quĩ để chi cho các hoạt động đó ( tất nhiên phải xin ý kiến của giáo viên chủ nhiệm )

-          Lớp PLĐ : Kiểm tra dụng cụ; thời gian của các bạn trong các buổi lao động; phân công trực nhật cho các tổ; lên kế hoạch thường kì cho việc tổng vệ sinh lớp học; .... lớp phó lao động làm nhiệm vụ giám sát, theo dõi câc bạn trong quá trình thực hiện công việc

-          Các tổ trưởng : Có nhiệm vụ phân công trực nhật, theo dõi lao động của tổ mình , phân công nhiệm vụ khi tham gia hoạt động chung ...

·         Tất cả cán bộ lớp đều báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm bằng văn bản vào cuối tuần ( họp báo cán bộ lớp )

  1. Khen, chê, thưởng, phạt công khai, đúng mực, kịp thời : Là giáo viên chủ nhiệm hẵn ai cũng biết đây là hiệu ứng không thể thiếu trong biện pháp giáo dục của giáo viên chủ nhiệm.

-          Qua 3 năm chủ nhiệm A7 bản thân tôi rút ra bài học về “ nói và làm” những lời khen, chê kịp thời sẽ mang lại hiệu quả trực tiếp, ví dụ như: hôm nay ai trực nhật vậy ? rất tốt ! hoặc hôm nay đến phiên ai trực nhật sao không tưới cây ? Sau lời khen, chê, tôi thường kèm theo thưởng, phạt trực tiếp : Hôm nay ai trực nhật tốt: miễn trực nhật phiên tiếp theo; trực nhật chưa tưới cây, phạt tưới cây một tuần...

-          Tuy nhiên giáo viên chủ nhiệm chú ý: khen, chê, thưởng, phạt phải đúng lúc, đúng chổ, tránh gây phản ứng ngược, thiếu tính giáo dục

  1. Đề ra các chế tài xử phạt nghiêm minh: Các em là học sinh THPT lứa tuổi đã có nhân thức, tuy nhiên vẫn còn trẻ con, vì vậy chế tài xử phạt nghiêm minh sẽ hạn chế mức vi phạm của các em .

-          Đi lao động trễ: phạt trực nhật 3 ngày; vắng lao động có phép: phạt 3 ngày trực nhật; vắng lao động không phép: phạt 1 tuần trực nhật, hạ một bậc hạnh kiểm tháng....

-          Không tham gia các hoạt động tập thể : Một lần ( không xếp hạnh kiểm tốt ); 2 lần ( không xếp hạnh kiểm khá ) ....nêu tên trước lớp...

-          Nghĩ học không có lí do chính đáng hoặc không có lí do : hạ một bậc hạnh kiểm và nêu tên trước lớp.....

  1. Giáo dục học sinh bằng hoạt động từ thiện: xuất phát từ lớp tôi có rất nhiều học sinh gia đình quá khó khăn, gặp nhiều chuyện không may, tôi với tư cách là giáo viên chủ nhiệm đã phát động hoạt động từ thiện:

-          Kêu gọi các bậc phụ huynh ủng hộ theo tấm lòng hảo tâm.

-          Vận động các em đóng góp hiện vật...giúp bạn.

Ba năm qua lớp đã giúp đỡ được 2 em : Ngọc Giàu; Thị Lan tất cả các khoản đóng góp của bạn: giúp 2 em tiếp tục đi học và có nghị lực vươn lên .

Trong khuôn khổ thời gian cho phép tôi chỉ xin chia sẽ với các đồngn nghiệp một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp! tất nhiên còn rất nhiều vấn đề xoay quanh công tác chủ nhiệm tôi mong muốn cùng được sẽ chia ! 

                                                                      Lê Thị Giang - GVCN A7 khóa (08/11)